Home
Lid worden
Archief 2022
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2009
Archief 2008
Archief 2007
Archief 2006
Archief 2005
Links
Contact

Walk for Nature 2010

Bedankt voor je deelname aan de Walk for Nature Hoegaarden 2010. Foto's van de Walk for Nature in Hoegaarden kan je hier terugvinden. Je kan er je foto gratis downloaden en deelnemen aan de tombola. Met je inschrijvingskaart van de Walk for Nature Hoegaarden kun je op 25 april gratis deelnemen aan de Walk for Nature Haacht. Reacties en opmerkingen: natuurpunt@velpe-mene.be


Walk for Nature Haacht: 25 april 2010

HAACHT  -  ZONDAG 25 APRIL 2010
DE HAACHTSE LEIBEEKVALLEI - ANTITANKGRACHT
OPENSTELLING WANDELPAD in NATUURGEBIED HAACHTS BROEK
Walk for Nature
SLOTDAG WEEK VAN DE AARDE

Voormiddag: vroege vogels, wandelen, fietsen en symposium biodiversiteit – voorstelling Haachts Broek

  • 7u en 8u: vroege vogelwandelingen in Haachts Broek (aansluitend ontbijt mogelijk mits inschrijving door storting van € 6 / persoon op rekeningnr 979-3305537-73 van NP Haacht voor 19 april).
  • Vanaf 10u: start inschrijving recreatieve wandelingen in Haachts Broek, Antitankgracht en Schorisgat en fietstocht (15km) door het Haachtse landschap (landschapsposten enkel in namiddag).
  • 10u30: Slotsymposium Week van de Aarde (zie aparte uitnodiging) ‘Biodiversiteit in Haachtse Leibeekvallei: ondertekening biodiversiteitscharter’
    Aansluitend receptie. Breughels Gasthof (gemeentehuis Haacht). Aanmelden natuurpunt.haacht@skynet.be

Namiddag doorlopend:
Geniet van Natuur, Landschap en Biodiversiteit in veelvoud:
wandelen, ontdekken en genieten met het hele gezin
Lowland games
Optreden van de RoseRoomSwing

Vanaf 13u30: start gezinswandelen op aangeduide circuits (starten kan tot 16u)

  • Gemarkeerde circuits met verschillende lussen van 6 km, 9 km, 12 km. Langs diverse landschapsposten met infopunten rond natuur- en landschapsthema’s. Je maakt kennis met natuurontwikkeling, natuur en cultuur, weidse landschappen en een uniek agrarisch cultuurlandschap.
  • Gethematiseerde zoektocht voor de jeugd.
  • Lowland games: voor jongeren vanaf 12 jaar, spel op basis van natuurkracht en intelligentie voor groepjes jongeren; leuke prijzen voorzien
  • Nagenieten in het gemeentepark/Breughels Gasthof Haacht bij een drankje Hof Ten Dormaal. Om 16u optreden van de RoseRoomSwing.
  • Doorlopend Tentoonstelling Haachtse Leibeekvallei

Informatie: www.natuurpunthaacht.be of www.walkfornature.be

PLAATS van de ACTIVITEITEN

Slotdag week van de Aarde

Zondag 25 april
Breughels Gasthof
Gemeentehuis Haacht
Wespelaarsesteenweg

Trein: Leuven – Mechelen:
halte Wespelaar
Bus: lijn 284 en 272

Parkeergelegenheid, aangegeven door wegwijzers

Deelname aan de Walk for Nature:
€ 2 per persoon geefomnatuur of € 4 per gezin voor leden van Natuurpunt of partnerorganisaties

Niet-leden betalen € 4 per persoon of € 8 per gezin

t.v.v. GeefomNatuur Aankoop Natuurgebieden Haachtse Leibeekvallei

Jumelage met Walk for Nature Meldert 18 april

Een organisatie van Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Haacht ism gemeente Haacht, VELT Dijlevallei, …

Walk for Nature 2010 zet iedereen in beweging voor rijkere natuur
Hefboomactiviteit Internationaal Jaar Biodiversiteit
Duidingdocument WfN 2010 Haacht 25 april: klik hier


Mooi weer en veel volk op de Walk for Nature in Haacht

schapentocht

Op zondag 25 april ging in Haacht de Walk for Nature door. Al heel vroeg kwamen al een vijftigtal mensen voor de vroege vogelwandelingen. Daarna ging in Het Breughels Gasthof het symposium door, dat werd ingeleid door Bernard Lemaitre (voorzitter Natuurpunt Haacht). Luc Bijnens (secretaris Natuurpunt Haacht) gaf een voorstelling over het biodiversiteitscharter. Hugo Abts (voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant) had het over de groei van het biodiversiteitscharter in Oost-Brabant. Steven Swiggers (schepen milieu) stelde het biodiversiteitsbeleid in Haacht voor. Monique Swinnen (gedeputeerde Vlaams-Brabant) sprak over het charter voor biodiversiteit als speerpunt van de provinciale biodiversiteitscampagne in Vlaams-Brabant. Daarna werd overgegaan tot de ondertekening van het biodiversiteitscharter door de gemeente Haacht.
In de namiddag stroomde het volk toe voor de gezinswandelingen. Iedereen was vol lof over de mooie natuur in Haacht. Enkele reacties: "Wist niet dat Haacht zo een mooie plekjes heeft!... Genoten !!", " ... en dat nog wel in onze 'achtertuin'! We hebben alvast wat inspiratie opgedaan voor wandelingen deze zomer".
Foto's van Eric Malfait: klik hier


Walk for Nature Meldert Hoegaarden: ongezien succes. Ongeveer 6000 deelnemers aan de Walk for Nature in Meldert (Hoegaarden)

schapentocht

Tegen het landschappelijk prachtige decor van het kasteel en kasteelpark van  Meldert ging op 18 april 2010 de 10° Walk for Nature door. Dit was tevens de startdag van de Week van de Aarde. Het was een stralende lentedag met circa 6000 deelnemers die een ganse dag konden genieten van natuur, landschap, biodiversiteit en cultuurhistorie in Meldertbos, Mene-Jordaanvallei en het Rosdel. Een keten van natuurontwikkelingsgebieden beheerd door Natuurpunt.
Er werd gestart met een 7-tal geleide vroege vogelwandelingen in het Rosdel waar soorten als sprinkhaanrietzanger en nachtegaal gehoord werden. Een baltsend koppeltje buizerd was de ganse dag present boven de menigte in het kasteelpark van Meldert.

schapentocht

Om 10u00 ging het symposium door met als thema: 'Internationaal jaar van de Biodiversiteit, regionale inzet in een Europees perspectief. Dit was niet zomaar een academische zitting maar een goed onderbouwd symposium waarin de hefbomen voor een echt biodiversiteitsbeleid aan de orde kwamen. Hugo Abts (voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant) belichtte het concept Walk for Nature als hefboom voor een regionale biodiversiteitswerking met de Hoegaardse valleien en de Getevallei tussen gewestgrens en Geetbets als voorbeeld. Hans van Dyck (professor gedragsecologie en natuurbehoud Biodiversity Research Centre) gaf een zeer gesmaakte lezing over de biodiversiteitscrisis als internationale uitdaging waar enkel met een ‘Al Goriaanse’ aanpak met inzet van mensen, middelen en onderzoek en vooral krachtig beleid dat meer dan een tandje bijsteekt het tij kan gekeerd worden. Hierbij moeten alle sectoren en actoren in de samenleving worden op aangesproken.

schapentocht

Lieven De Schamphelaere (voorzitter Natuurpunt Beheer) ging in op de verschillende werkvloeren en hefbomen voor een biodiversiteitsbeleid waarbij naast de uitbouw van grootschalige natuurgebieden met ook ruigere natuur ook een herziening van het gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid noodzakelijk is en dit vanuit het perspectief van publiek geld voor publieke diensten met een vast percentage natuurstroken in het landbouwgebied als uitgangspunt. Angelo Caserta (directeur Birdlife Europe) ging nader in op de Europese dimensie van dit beleid en concludeerde dat het niet ging om de crisis van de planeet maar wel van ons/het leven op de planeet.

schapentocht

Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (Gedeputeerde voor Leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant) lichtte de provinciale biodiversiteitscampagne rond de koestersoorten toe en ging in hoe de provincie Vlaams-Brabant een algemeen erkende voorbeeldfunctie heeft als partner voor meer en betere natuur. Als NPOB kunnen we dit beamen.

schapentocht

Minister Joke Schauvliege (Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur) ging in op de prioriteiten van het Vlaams beleid rond diversiteit met de uitwerking van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Habitatrichtlijnen en een beleid op openstelling van bos- en natuurgebieden. Ze ging in op de krachtlijnen van het Belgisch Voorzitterschap in Europa in de 2° helft van dit jaar en tijdens de Internationale Biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties in Nayoga.

schapentocht

Plechtig moment was de ondertekening – onder het oog van de regionale pers en ROB-TV -  van het Charter voor Biodiversiteit namens de Provincie Vlaams-Brabant door Jean-Pol Olbrechts enerzijds en door Hugo Abts (NP Oost Brabant), Willy Ibens (Algemeen Directeur van Natuurpunt) en Danny Jacobs (Algemeen Directeur van Bond Beter Leefmilieu). Belangrijke gebeurtenis was dat ook Pasar met Michel Van den Driesche het Charter voor Biodiversiteit ondertekende. Dit is een belangrijk engagement voor een recreatievereniging.

schapentocht

Dat natuurgebieden een kans zijn voor een streek en een bron van een nieuwe plattelandseconomie werd onderlijnd door het ROSDEL bier dat sinds kort in een kleine brouwerij in Hoegaarden gebrouwen wordt en die tijdens de Walk met ROSDEL bier de campagne GeefomNatuur sponsorde.

schapentocht

In de namiddag was het een gezellige drukte. 6000 deelnemers veelal gezinnen met kinderen maakten op hun eigen tempo kennis met natuurontwikkeling, natuur en cultuur, weidse landschappen en een uniek agrarisch cultuurlandschap. Dit langs langs wandelcircuits van 6 en 10 km met afkortingslussen, die voor de gelegenheid ook bijzondere plaatsjes aandeden. Onderweg konden ze informatie krijgen aan een 6-tal landschapsposten. Er was ook een zoektocht voor de jeugd. Het was een buitengewone belevenis voor wie er eens bij was en er elk jaar opnieuw bij wil zijn.

schapentocht

In en om het kasteel en in het kasteelpark waren allerlei standen van de regionale landschappen, van de provinciale campagne rond koesterburen, van alle componenten van de natuurbeweging. Er heerste een gezellige drukte onder een stralende zon in een aartsparadijselijke sfeer met bieren van de streek zoals ROSDEL of Natuurpuntgelabeld zoals Gageleer en Belval en een reeks fruitsappen. Ondertussen waren er  optredens van de McClovers en circusartiesten, terwijl de kleinsten terecht konden in een springkasteel.

schapentocht

Deze Walk was maar mogelijk dank zij de inzet van een team vrijwillige medewerkers van Natuurpunt Velpe-Mene en van de omliggende NP afdelingen gesteund door Natuurpunt Oost-Brabant, Natuurpunt Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en aangesloten verenigingen. Deze vrijwilligers  bouwden de circuits, bemanden de landschapsposten, deden de voorbereiding, de ontvangst en begeleiding en zorgden dat alle gasten er een genietdag konden van maken.  We appreciëren ook bijzonder de gewaardeerde medewerking van PASAR, als vereniging voor recreatie. Deze samenwerking is voor herhaling vatbaar.

schapentocht

De inkomgelden waren ten voordele van de Campagne GeefomNatuur. Een bedrag van € 2500 gaat naar de aankoop van natuurgebieden in de Getevallei en m.n. Aronsthoek en Betserbroek in Geetbets en Zoutleeuw. Na de afrekening van kosten zal nog een bedrag in de grootte-orde van € 7500 gaan naar GeefomNatuur aankopen in Velpe-Mene project 3997
Fotos van Walk for Nature Meldert: www.velpe-mene.be/meldert
Foto's van Eric Malfait: klik hier
Foto's van de Bond Beter Leefmilieu: klik hier
Bijkomende informatie walk Meldert 2010: natuurpunt@velpe-mene.be

Korte reportage van ROBtv

Lange reportage van ROBtv

Natuurpunt Oost-Brabant

Facebook

 

Laatste update: 27 april 2011