Walk for Nature Haacht: 25 april 2010

Walk for Nature op 25 april in Haacht:
Ontdek de groene long tussen Aarschot en Mechelen

De Week van de aarde wordt afgesloten met een Walk for Nature in Haacht. De gemeente zal er het biodiversiteitscharter ondertekenen. Dit vormt het startsein voor diverse acties ter verbetering van de biodiversiteit in de gemeente. Die dag vindt ook de officiële opening plaats van het wandelpad door het natuurreservaat het Haachts Broek. De Walk for Nature biedt de ganse dag kwaliteitsactiviteiten aan waar je met gans het gezin kunt proeven van mooie natuurgebieden en landschappen.

Groene gordel
Het natuurreservaat de Leibeekvallei bestaat uit de deelgebieden het Schoonbroek (95 ha), het Schorisgat (106 ha), het Haachts Broek (164 ha) en de Antitankgracht (12 ha). Dit aaneengesloten gebied maakt deel uit van de groene gordel tussen Aarschot en Mechelen.

Enkele duizenden jaren geleden stroomde de Dijle door dit gebied, haar loop heeft ze intussen meer noordwaarts verlegd. Door afzetting ontstond een gevarieerde bodem bestaande uit lemig zand en klei. Het water kon moeilijk in de bodem dringen en er ontstond een broekgebied. Dankzij deze natte gronden bleef het gebied gespaard van bebouwing en vormt het nu een grote groene zone.

Tijdens de Walk for Nature maak je kennis met het Schorisgat, het Haachts Broek en de Antitankgracht.

Langs de Leibeek: variatie troef
Eeuwenlang werden de percelen langs de Leibeek gebruikt als gras- en hooilanden. Dit resulteerde in een grote bloemenrijkdom en de biodiversiteit was er hoger dan in de ‘wilde’ natuur. Maar in de jaren 50 van de vorige eeuw deden de machines hun intrede in de landbouw; paarden werden vervangen door tractoren en er was veel minder behoefte aan hooi. De bloemrijke graslanden werden vervangen door populierenbossen.

Vandaag beheert Natuurpunt 8 ha in het Schorisgat en 38 ha in het Haachts Broek. Al heel wat populierenbossen werden vervangen door grasland. Niettemin zijn populieren op zich ook waardevol: dankzij het zachte hout komen er veel spechten voor. De vochtige percelen met ruige begroeiing zijn het geschikte biotoop voor de nachtegaal. Verder herbergt het reservaat heel wat zeldzame paddenstoelen en planten, waarvan de dauwnetel het paradepaardje is. Ze komt hier, als één van de weinige plekken in België, nog massaal voor. Percelen die al zeer lang loofbos zijn, bevatten interessante voorjaarsbloeiers. Je treft er een tapijt aan van speenkruid, bosanemoon en donkersporig bosviooltje.

Natuurpunt wenst dit gebied verder om te vormen tot een halfopen landschap bestaande uit een mozaïek van hooilanden, weilanden, valleibossen, populierenbossen, moerassen en akkers. Dankzij deze gevarieerde biotopen en een aangepast beheer is er opnieuw plaats voor de vroegere rijke flora en fauna.

Antitankgracht: mooiste plekje in de categorie rivieren en beken
Grenzend aan het Haachts Broek ligt het natuurreservaat de Antitankgracht. Natuurpunt beheert er 7 ha.
De gracht werd in 1939 gegraven, is 3 km lang en maakte deel uit van een verdedigingslinie die ons land moest beschermen tegen de Duitsers.
Het water in de gracht komt niet in contact met waterlopen. Daardoor is het water niet vervuild en komen er allerlei zeldzame dieren en planten voor. Je vindt er waterplanten als de zeldzame kikkerbeet, maar ook kleurrijke planten als gele lis en grote kattenstaart. De bloemen van de grote egelskop lijken op een middeleeuwse goedendag.
Langs het wandelpad springen kikkers in het water. Ook de zeldzame kamsalamander voelt er zich thuis. Een hangende tak boven het water is voor de kleurrijke ijsvogel een geschikte plaats om naar vis te duiken.
Het wandelpad is afgezoomd met struiken. Via ‘vensters’ in deze struiklaag kan je genieten van een wijds landschap. Niet voor niets staat dit landschap in het gewestplan ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De lezers van het Nieuwsblad hebben deze plek uitgeroepen tot het mooiste plekje in de categorie rivieren en beken.

Het voorbije jaar werd het gebied grondig aangepakt in een gezamenlijk project met de gemeente, Hagok en VLM.

Walk for Nature op 25 april in Haacht

Symposium Werk mee aan biodiversiteit
Natuurpunt heeft samen met de gemeente een charter opgesteld om de biodiversiteit in de gemeente Haacht te vergroten. De acties bestaan o.a. uit het verbinden van natuurgebieden, het versterken van de natuur in landbouwgebieden en het sensibiliseren van de bevolking om tuinen natuurvriendelijk in te richten. Tijdens het symposium kom je hierover meer te weten en wordt het charter ondertekend.

Openstelling van het wandelpad
Het reservaat het Haachts Broek is ondertussen dermate uitgebouwd dat voor het eerst een permanent bewegwijzerde wandelweg aangeboden wordt. De wandeling is beschreven in een gebiedsfolder en langs het parcours vind je infopanelen.

Vroege vogelwandelingen
Om 7u en 8u kan je deelnemen aan een vogelwandeling. Daarna kan je er ontbijten. Hiervoor moet je wel vooraf inschrijven (zie aankondiging Walk op pag. ???).

Kinderen worden verwend
Spel, creativiteit en plezier zijn hier de sleutelwoorden. Zo worden de kinderen van de lagere scholen uitgenodigd om de mooiste natuurtekening te maken. De tekeningen worden tentoongesteld in Breughels Gasthof op 25 april, gevolgd door een prijsuitreiking door de peter van Natuurpunt en VRT-acteur Pol Goossen, beter bekend als Frank Bomans uit de TV-serie Thuis.
De kinderen worden met paard en kar naar de kern van het natuurreservaat gebracht. Ze kunnen dan samen met hun ouders deelnemen aan een natuurzoektocht.
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zich uitleven via lowland games. In groepjes van 5 à 6 personen worden ze aan grappige, spannende, leuke proeven onderworpen.
Verder is er in Breughels Gasthof nog kinderanimatie voorzien met o.a. een optreden van Jonna straattheater.

Tussen 10 en 17 uur kan je, voorzien van een kaart, erop uittrekken voor een bewegwijzerde wandeling van 6, 9 of 12 km. De wandeling brengt je doorheen de 3 aaneengesloten natuurreservaten: het Haachts Broek, de Antitankgracht en het Schorisgat. Vanaf 13.30 uur zijn verschillende infoposten bemand waar je uitleg krijgt over het gebied en zijn fauna en flora. Je krijgt er ook een demonstratie van mandenvlechters.
Om 13.30 uur kan je meewandelen met Natuurpuntpeter Pol Goossen.
Een bewegwijzerde fietstocht van 16 km brengt je langs mooie groene plekjes.
Als je een hele dag uittrekt, kan je zowel fietsen als wandelen.
Na afloop kan je nog nagenieten bij een hapje en een drankje … én een live-optreden van de RoseRoomSwing!

Plaats van de afspraak
De happening start in het Breughels Gasthof, Wespelaarsesteenweg 85, te Haacht. Zorg zeker voor laarzen; het is niet voor niets een broekgebied! Natuurpunt Haacht hoopt je hier te mogen ontmoeten. Meer informatie vind je op www.natuurpunthaacht.be en www.walkfornature.be.